Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Mbrojtsit e bores ECO

Masa (кг)3.26
Gjatësi (mm) 415
Gjerësi (mm)260
Gjatësia që mbulon (cm)36
Gjerësia që mbulon (cm)22
Ndarja e slats (cm)35.50
Pjerrtësia minimale e çatisë, stepeni22°
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)168/570
PërdorimiParandalimi i rrëshqitjes së pakontrolluar të borës për sipërfaqet e çatisë. Sasia dhe rregullimi në varësi të pjerrësisë së çatisë dhe zonës klimatike