Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Mladost Mediteran PRO

Masa (кг)3.85
Gjatësi (mm)480
Gjerësi (mm)290
Gjatësia që mbulon (cm)40.7
Gjerësia që mbulon (cm)25
Konsumi nga m210
Ndarja e slats40.5
Tjegulla mund të bartë (N)Ne manje od 1200
Pjerrtësia minimale e çatisë, stepeni22°
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)280 / 1140

(Serbia)