Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Mladost Kontinent PRO

SRPS EN 1304:2005
Masa (кг)3.85
Gjatësi (mm)480
Gjerësi (mm)290
Gjatësia që mbulon (cm)40.7
Gjerësia që mbulon (cm)25
Konsumi nga m210
Ndarja e slats (cm)41.5
Tjegulla mund të bartë (N)Ne manje od 1200
Pjerrtësia minimale e çatisë, stepeni22°
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)280/1140