Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Tulla 1 e qetë

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)250x120x60
JNF0.90
Masa (кг)1.80
Forca compressive (daN/cm2)100
Konsumi për trashësi 1m2 të murit 12cm60
Copë në 1m3556
Copa për peshë paleta/paletë (copë/кг)600/1090