Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Petë për grouting të thatë

  • Për montim të thatë të zakonit pa llaç;
  • Lejon ventilimin e kulmit;
  • Zgjidhja vizuale më e përshtatshme në lidhje me suvatimin e llaçit, sepse estetika e ngjyrës së kulmit nuk është thyer;
  • Kuvend i lehtë dhe i shpejtë;
  • Zgjidhje afatgjatë në krahasim me suvatimin tradicional të zakonit.