Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 38

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)250x380x238
JNF11.60
Masa (кг)16.50
konsumimi i bllokut nga m2 / m316/43
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)0.174
Forca compressive (N/mm2)10
Copa për peshë paleta (copë)72
Pesha e paletës (кг)1205