Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 25 STRONG

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)380x250x238
JNF11.60
Masa (кг)16
Konsumi nga m2 / m310.50/43
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2(W/mK)0.207
Forca compressive (N/mm2)10.60
Copa për peshë paleta (copë)72
Pesha e paletës (кг):1170