Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 25 ECONOMIC

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)380x250x238
JNF11.60
Masa (кг)13.50
konsumimi i bllokut nga m2 / m310.50/43
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)0.198
Forca compressive N/mm2:10.40
Copa për peshë paleta (copë)72
Pesha e paletës (кг):990