Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 20 ECONOMIC

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)380x200x238
JNF9.28
Masa (кг)12.40
konsumimi i bllokut nga m2 / m310.50/53
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)0.210
Forca compressive N/mm210
Copa për peshë paleta (copë)84
Pesha e paletës (кг)1060