Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 16-33

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)330x160x238
JNF6.44
Masa (кг)8.4
konsumimi i bllokut nga m2 / m312.73 / 79.57
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)NPD
Forca compressive (N/mm2)10
Copa për peshë paleta (copë)120
Pesha e paletës (кг)1025