Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 12

Bllokon me kavitete vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)380x120x238
JNF5.56
Masa (кг)8.30
konsumimi i bllokut nga m2 / m310.50/88
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)0.27
Forca compressive (N/mm2)11
Copa për peshë paleta (copë)144
Pesha e paletës (кг)1210