Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 12-33

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)330x120x238
JNF5.56
Masa (кг)6.95
konsumimi i bllokut nga m2 / m312.1
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)0.27
Forca compressive (N/mm2)12
Copa për peshë paleta (copë)144
Pesha e paletës (кг)1020