Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 10

Bllokon me kavitete vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)380x100x238
JNF4.64
Masa (кг)7.20
konsumimi i bllokut nga m2 / m310.5/105
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)0.28
Forca compressive (N/mm2)12.50
Copa për peshë paleta (кг)168
Pesha e paletës (кг)1225