Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Energetski Blok EB 10-33

Bllokon me kavitete vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)330x100x238
JNF4.03
Masa (кг)6
konsumimi i bllokut nga m2 / m312,73/127
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK)NPD
Forca compressive (N/mm2)13
Copa për peshë paleta (copë)168
Pesha e paletës (кг)1040