Mall

(Serbia) Vesti
Mall
Blloqet Termik EB 20-33

Blloqe me zgavra vertikale
Bllok me vrina horizontale (mm)330x200x238
JNF8.05
Masa (кг)10.9
konsumimi i bllokut nga m2 / m315.15 / 63.66
(Serbia) Koeficijent toplotne provodljivosti λ10,dry,unit,2 (W/mK)NPD
Forca compressive (N/mm2)10
Copa për peshë paleta (copë)96
Pesha e paletës (кг)1060