(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

U mbajt një seancë e jashtëzakonshme e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve IGM MLADOST-RAD DOO, Vlasotince. Ju mund të shkarkoni minutat nga sesioni këtu.