(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Ne do t’ju njoftojmë për grupin e fabrikave të materialeve ndërtimore “MLADOST” dhe këtë vit do të marrin pjesë si ekspozues në konferencën e 38-të NDËRKOMBËTARE NDËRKOMBËTARE NË BEOGRAD, e cila do të mbahet nga 24 deri më 28 prill.

Ne ju ftojmë të vizitoni qëndrimin tonë në HALI 2 – niveli A, numri i kabinëve 2220.