(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Çmimi tradicional i dhënë nga Dita e Punëtorëve të Ndërtimtarisë së Serbisë këtë vit i jepet Sindikatës së Punëtorëve të Ndërtimtarisë dhe Industrisë së Ndërtimtarisë për MLADOST. Ky çmim u krijua në njohjen e rezultateve të arritura në respektimin e të drejtave të punonjësve dhe standardeve të arritura në fushën e sigurisë në punën e industrisë serbe të ndërtimit.