(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Kompania “MLADOST” gjithashtu merr pjesë këtë vit në panairin e ndërtimit në Shkup. Ju ftojmë të vizitoni stendën tonë në periudhën 5-9. Shkurt 2013.