(Serbia) Vesti

(Serbia) Vesti

Në pajtim me nenin 495 paragrafi 1. Nga Akti i Kompanive (Gazeta Zyrtare 36/2011, 89/2011, 83/2014 dhe 51/2015), drejtorët IGM Mladost doo Leskovac dhe IGM Mladost Rad doo Vlasotince shpallin draftin e Marrëveshjes së Bashkimit.