Me rekonstruimin ka fundi i vitit 2010. dhe në fillim të 2011, është instaluar extruderi i ri dhe janë instaluar 2 presa të reja me dy koka të cilat janë ndër më modernet në kët fushë.