Mlladost është një ndër prodhuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm në regjion,emër I njohur në treg,sinonim për tjegullat kualitative dhe blloqeve për realizimin e muraturave për tamponim,ndarës-muratura që nuk lejojnë kalimin e nxehtësisë nga një ambient në tjetrin të cilat me kualitetin e tyre kan gjetur rrugën deri te konsumatorët në tër teritorin e Serbisë, Kosovës, Maqedonis, Bullgaris, Rumanis, Shqipëris, Malit të zi,….

Kompanin e përbëjn tri fabrika strategjike që gjinden në jug të Serbisë:

IGM MLADOST d.o.o., Leskovac

Prodhimi i tjegullave

IGM MLADOST-TMP d.o.o., Mala Plana

Prodhimi blloqeve e tullave

IGM MLADOST-TMP d.o.o., Stalać

Prodhimi blloqeve e tullave

IGM MLADOST-RAD d.o.o., Vlasotince

Prodhimi blloqeve e tullave

Në periudhën prej 2007-2010 në kontinuitet janë bër investime të mëdha në tri fabrikat, veçanërisht janë të rëndësishme investimet në linja të reja dhe bashkëkohore, pastaj në objekte ndërtimore, organizim, modernizimin e të gjitha proceseve të punës, marketing, resurseve njerzore. Me të gjitha investimet e cekura, nga viti në vit dukshëm rritet vëllimi I prodhimit, të cilat paralelisht shoqërohen me zgjerimin e tregut dhe rritjen e kërkesave të prodhimeve Mlladost.

Me investimin e fundit ka fundi I 2010, dhe në fillimin e 2011, cikli I investimeve është kurorëzuar me instalimin e pajisjeve kryesore të cilat në mënyrë të konsiderueshme përmirësojn kualitetin, kuantitetit dhe asortimentin e prodhimit, a gjitha këto kanë për qëllim plotësimin e kërkesave të klientëve.