Proizvodi / Crepovi

Ventilacioni crep

Masa jednog komada:cca. 3,2 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Razmak između letvica:35,5 cm
Minimalni nagib krova:20°
Namena:
provetravanje krova i sprečavanje kondenzacije
Montaža: po dva ventilaciona crepa imeđu dva roga u
drugom i pretposlednjem redu krovne površine