Proizvodi / Blokovi

Ventilacioni blok

Opis proizvoda:ŠUPLJI VENTILACIONI BLOK, SVETLI OTVOR Ø16O mm
Dimenzije:250 x 190 x 190     4,6NF
Masa (težina):6,3 kg
Pritisna čvrstoća:150 daN/cm2
Komada na 1 m dužni:5
Komada na 1m3: 110
Upotreba:za ventilacione i dimnjačke kanale
Broj komada na paleti/težina palete:160/1013 kg
Proizvođač:"Mladost - RAD" Vlasotince