Proizvodi / Crepovi

Tradicional LUX

Masa jednog komada:cca. 3,18 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Pokrivna dužina:cca. 36,0 cm
Pokrivna širina:cca. 21,9 cm
Potrebno komada na 1m2:12,5 +/- 2%
Razmak letvica:35,5 cm
Savojna čvrstoća:2,18 kN
Minimalni nagib krova:20°
SRPS EN 1304:2005