Proizvodi / Crepovi

Snegobran

Masa jednog komada:cca. 3,3 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Pokrivna dužina:cca. 35,8 cm
Pokrivna širina:cca. 21,9 cm
Razmak između letvica:35,5 cm
Minimalni nagib krovaa:20°
Namena:
sprečava nekontrolisano klizanje snega sa krova
Montaža: broj i raspored snegobrana na krovu zavisi
od klimatske zone i nagiba krova