Proizvodi / Blokovi

Pregradni blok 12

Opis proizvoda:BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije:120 x 250 x 190     3 NF
Masa (težina):4,5 kg
Pritisna čvrstoća:100 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 120mm:20
Komada na 1m3: 175
Upotreba:za noseće i pregradne zidove
Broj komada na paleti/težina palete:256/1162 kg
Proizvođač:"Mladost - TMP" Mala Plana