Производи / Керамиди

Разделен капак

Се користи на место каде што се составуват три страни од покривот