Производи / Блокови

Вентилационен блок

Опис на производот:ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, СВЕТОЛ ОТВОР Ø16O mm
Димензии:250 x 190 x 190     4,6NF
Маса (тежина):6,3 kg
Сила на притисок:150 daN/cm2
Парчиња на 1m2 ѕид/ѕид 120 mm:5
Парчиња на 1m3: 110
Употреба:за канали за вентилација и за оџаци
Број на парчиња на палета/тежина на палета:160/1013 kg
Производител:"Mладост - РАД" Власотинцe