Производи / Керамиди

Традиционал ЛУКС

Маса на едно парче:cca. 3,18 kg
Должина:415 mm
Ширина:260 mm
Покривна должина:cca. 36,0 cm
Покривна ширина:cca. 21,9 cm
Потребно парчиња на 1m2:12,5 +/- 2%
Растојание на летвичките:35,5 cm
Носивост на керамидата:2,18 kN
Минимален нагиб на покривот:20°
SRPS EN 1304:2005