Производи / Блокови

Преградни блок 12

Опис на производот:БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ
Димензии:120 x 250 x 190     3 NF
Маса (тежина):4,4 kg
Сила на притисок:100 daN/cm2
Парчиња на 1m2 ѕид/ѕид 250 mm:20
Парчиња на 1m3: 175
Употреба:за носечки и преградни ѕидови
Број на парчиња на палета/тежина на палета:240/1061 kg
Производител:"Mладост - ТМП" Мала Плана