Производи / Керамиди

Маестрал ЛУКС

НАСКОРО!

Маса на едно парче:3,06 kg
Должина:415 mm
Ширина:260 mm
Покривна должина:cca. 35,8 cm
Покривна ширина:cca. 21,4 cm
Потребно парчиња на 1m2:13 +/- 2%
Растојание на летвичките:35,5 cm
Носивост на керамидата:3,03 kN
Минимален нагиб на покривот:20°
C1-350/210-I