Производи / Керамиди

Континентал ЛУКС

Маса на едно парче:cca. 3,15 kg
Должина:415 mm
Ширина :260 mm
Покривна должина:cca. 35,8 cm
Покривна ширина:cca. 21,8 cm
Потребно парчиња на 1m2:12,5 +/- 2%
Растојание на летвичките:35,5 cm
Носивост на керамидата:1,85 kN
Минимален нагиб на покривот:20°
SRPS EN 1304:2005