Производи / Блокови

Гитер 1 мазни

Опис на производот:БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ
Димензии:250 x 120 x 60     0,9NF
Маса (тежина):1,8 kg
Сила на притисок:100 daN/cm2
Парчиња на 1m2 ѕид/ѕид 120 mm:60
Парчиња на 1m3: 556
Употреба:за носечки и неносечки ѕидови
Број на парчиња на палета/тежина на палета:600/1090 kg
Производител:"Mладост - РАД" Власотинцe