Производи / Блокови

Гитер 5

Опис на производот:БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ
Димензии:190 x 250 x 190     4,6 NF
Маса (тежина):6,6 kg
Сила на притисок:140 daN/cm2
Парчиња на 1m2 ѕид/ѕид 250 mm:25
Парчиња на 1m3: 110
Употреба:за носечки ѕидови
Број на парчиња на палета/тежина на палета:160/1061 kg
Производител:"Mладост - РАД" Власотинцe