Производи / Блокови

Ферт 14

Опис на производот:ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕЃУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ
Димензии:245 X 275 X 140     5 NF
Маса (тежина):6,5 kg
Носивост:5,10 kN
Парчиња на 1m2 таван:14
Парчиња на 1m3: 90
Употреба:за меѓуспратни конструкции
Број на парчиња на палета/тежина на палета:156/1019 kg
Производител:"Mладост - ТМП" Мала Плана

"Mладост - РАД" Власотинцe