Производи / Блокови

Блок 4-15

Опис на производот:БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ
Димензии:250 x 250 x 120     3,9NF
Маса (тежина):4,6 kg
Сила на притисок:40 daN/cm2
Парчиња на 1m2 ѕид/ѕид 250 mm:28
Парчиња на 1m3: 133
Употреба:за неносечки и преградни ѕидови
Број на парчиња на палета/тежина на палета:224 / 1036 kg
Производител:"Mладост - ТМП" Мала Плана