Proizvodi / Crepovi

Maestral LUX

Masa jednog komada:3,06 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Pokrivna dužina:cca. 35,8 cm
Pokrivna širina:cca. 21,4 cm
Potrebna komada 1m2:13 +/- 2%
Razmak između letvica:35,5 cm
Savojna čvrstoća:3,03 kN
Minimalni nagib krova:20°
C1-350/210-I