Proizvodi / Crepovi

Kontinental LUX

Masa jednog komada:cca. 3,15 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Pokrivna dužina:cca. 35,8 cm
Pokrivna širina:cca. 21,8 cm
Potrebno komada na 1m2:12,5 +/- 2%
Razmak letvica:35,5 cm
Savojna čvrstoća:1,85 kN
Minimalni nagib krova:20°
SRPS EN 1304:2005