Proizvodi / Blokovi

Giter 5

Opis proizvoda:BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije:190 x 250 x 190     4,6 NF
Masa (težina):6,6 kg
Pritisna čvrstoća:140 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 250mm:25
Komada na 1m3: 110
Upotreba:za noseće zidove
Broj komada na paleti/težina palete:160/1061 kg
Proizvođač:"Mladost - RAD" Vlasotince