Proizvodi / Blokovi

Energetski Blok EB 25 STRONG

Opis proizvoda:BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije:250 x 380 x 238     11,6 NF
Masa:18 kg
Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):0.244
Pritisna čvrstoća N/mm2:10.00
Utrošak bloka po m2 / m3 (kom.)10.5 / 43
Broj blokova na paleti (kom.):60
Masa palete sa blokovima (kg):1,089