Proizvodi / Crepovi

Ornament LUX

Masa jednog komada:3,05 kg
Dužina:415 mm
Širina:260 mm
Pokrivna dužina:35,8 cm
Pokrivna širina:21,9 cm
Potrebno komada na 1m2:12,5 +/- 2%
Razmak između letvica:35,5 cm
Savojna čvrstoća:2,01 kN
Minimalni nagib krova:20°
SRPS EN 1304:2005
Uklapa se sa modelom Kontinental Lux