ПРОДУКТИ / КЕРЕМИДИ

Крайни елементи - лява / дясна

Единично тегло–дясна:cca. 1,75 kg
Единично тегло–лява:cca. 1,97 kg
Дължина:415 mm