ПРОДУКТИ / КЕРЕМИДИ

Вентилационна керемида

Единично тегло:cca. 3,2 kg
Дължина:415 mm
Широчина:260 mm
Стъпка на летвите:35,5 cm
Минимален наклон на покрива:20°
Предназначение:
Вентилация на покрива и предотврятяне на кондензация
Монтаж: по две вентилиращи керемиди между двата края и във втория
и претпоследния ред на покривната повърхност