ПРОДУКТИ / КЕРЕМИДИ

Снегозадържаща керемида

Единично тегло:cca. 3,3 kg
Дължина:415 mm
Широчина:260 mm
Покривна дължина:cca. 35,8 cm
Покривна широчина:cca. 21,9 cm
Стъпка на летвите:35,5 cm
Минимален наклон на покрива:20°
Предназначение:
Предотвратява некотролируемо пързаляне на снега от покрива
Монтаж: бройките и распореждането на снегозадържащата керемида
се определят от климатичната зона и наклона на покрива