ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Разделителен Блок 12

Описание на продукта:БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ
Размери:120 x 250 x 190     3 NF
Маса (тегло):4,4 kg
Твърдост на огъване:100 daN/cm2
Брой в м2 стена/стена 250 мм:20
Брой в м3:175
Приложение:за носещи и преградни стени
Брой в палет/тегло палет:240/1061 kg
Производител:"Младост - ТМП Мала Плана