ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Гитер тухла релефна

Описание на продукта:БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ КУХИНИ
Размери:250 x 120 x 60     0,9NF
Маса (тегло):1,8 kg
Твърдост на огъване:100 daN/cm2
Брой в м2 стена/стена 120мм:63
Брой в м3: 512
Брой в палет/тегло палет:600/1,087 kg
Производител:"Mладост - РАД" Власотинцe