ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Гитер 5

Описание на продукта:БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ
Размери:190 x 250 x 190     4,6 NF
Маса (тегло):6,6 kg
Твърдост на огъване: 140 daN/cm2
Брой в м2 стена/стена 250 мм:25
Брой в м3: 110
Приложение:за носещи стени
Брой в палет/тегло палет:160/1061 kg
Производител:"Младост - Рад" Власотинце