ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Eнергийно Блок EБ-20

Описание на продукта: БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ
Размери: 200 x 380 x 238     11,6 NF
Маса (тегло): 14.5 kg
Топлоизолация (λ):
Якост на натиск N/mm2 10.00
Броя в m2 / m3 10.5 / 53
Броя в палет 72
Бруто тегло на палет в kg: 1.089