ПРОДУКТИ / КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

Eнергийно Блок EБ-10

Описание на продукта: БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ
Размери: 120 x 380 x 238     11,6 NF
Маса (тегло): 9 kg
Топлоизолация (λ):
Якост на натиск N/mm2 10.00
Броя в m2 / m3 10.5 / 88
Броя в палет 120
Бруто тегло на палет в kg: 1.089